تبلیغات

4kia.ir
زندگی واقعی همین جاست .... - رقابت سکون ندارد

رقابت سکون ندارد

رقابت سکون ندارد

کلاه فروشی روزی از جنگلی می گذشت.
تصمیم گرفت زیر درخت,مدتی استراحت کند.
لذا کلاه ها را کنار گذاشت وخوابید.
وقتی بیدار شد متوجه شدکه کلاه ها نیست.
بالای سرش را نگاه کرد.
تعدادی میمون را دید که کلاه را برداشته اند.
فکر کرد که چگونه کلاه ها را پس بگیرد.
در حال فکر کردن سرش را خاراند
ودید که میمون ها همین کارراکردند.
اوکلاه راازسرش برداشت ودید که میمون
ها هم ازاوتقلید کردند.به فکرش رسید
که کلاه خود را روی زمین پرت کند.
لذا این کار را کرد.میمونها هم کلاهها
را بطرف زمین پرت کردند.
او همه کلاه ها را جمع کرد وروانه شهر شد.
سالهای بعد نوه او هم کلاه فروش شد.

پدر بزرگ این داستان را برای نوه اش را تعریف کرد
وتاکید کرد که اگر چنین وضعی برایش پیش آمد
چگونه برخوردکند.یک روز که او از همان جنگلی گذشت
در زیر درختی استراحت کرد وهمان قضیه برایش اتفاق افتاد.
او شروع به خاراندن سرش کرد.
میمون ها هم همان کار را کردند.
او کلاهش را برداشت,میمون ها هم این کار را کردند.
نهایتا کلاهش رابرروی زمین انداخت.
ولی میمون ها این کار را نکردند.
یکی از میمون هااز درخت پایین امد
وکلاه رااز سرش برداشت ودر گوشی محکمی به اوزدوگفت:
.
فکر می کنی فقط تو پدر بزرگ داری.
.
نکته: رقابت سکون ندارد.
رقابت سالم حاصل تفکرعلم دانش ونوآوری است .
برای رقابت درکارکسب وپیشرفت درزندگی
ومحبوب شدن دربین دوستان و اقوام
راه جدیدی کشف کنید .
تقلید راههای قبلی همیشه به صلاح نیست
چون امتحان شده است .
وهمه از آن آگاه هستند .
طبقه بندی:
داستان زندگی،  آموزنده،  زندگی کردن، 
برچسب ها: کلاه فروش، میمون، رقابت، سکون، سالم، تقلید، داستان،  

تاریخ : شنبه 27 آذر 1395 | 04:51 ق.ظ | نویسنده : سپهر S E P E H R | نظرات

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی