تبلیغات

4kia.ir
زندگی واقعی همین جاست .... - بازتاب رفتار ما باعث کوتاهی مان می شود

بازتاب رفتار ما باعث کوتاهی مان می شود

بازتاب رفتار ما باعث کوتاهی مان می شود

حکیم بزرگ ژاپنی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود ...
مردی به او نزدیک شد و گفت: مرا به شاگردی بپذیر.
حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد.
حکیم گفت: برو یک سال بعد بیا.
یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.
حکیم نپذیرفت و گفت: برو یک سال بعد بیا.
سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت: نمی دانم و از حکیم خواهش کرد تا پاسخ را بگوید.
حکیم خط بلندی کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد.
این حکایت، یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد.
نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست. با رشد و پیشرفت تو، دیگران خود به خود شکست می خورند. 
به دیگران کاری نداشته باش؛ کار خودت را درست انجام بده.....

با کوتاه  کردن دیگران ما بلند نمی شویم و برعکس، بازتاب رفتار ما باعث کوتاهی مان می شود....!!!

طبقه بندی:
زندگی کردن،  آموزنده،  داستان زندگی، 
برچسب ها: داستان، رفتار، پیشرفت، دشمنی، شکست، فرهنگ، ژاپن،  

تاریخ : پنجشنبه 25 آذر 1395 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : سپهر S E P E H R | نظرات

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی